M15 - Bykart

N50 eksempel M15 er betegnelsen på de dataene vi produserer for vår bykartserie. M15 er ikke data som vi har liggende for andre byer enn de vi har produsert kart over. M15 egner seg for presentasjon i målestokk i 1:10.000 — 1:20.000.

I M15 har vi tatt utgangspunkt i hva vi mener et bykart, gatekart eller adressekart bør inneholde. Dessverre finnes ikke data på mange av de aktuelle temaene som vi mener bør være med; særlig gjelder dette arealbruk i bebyggelse. M15 er derfor et resultat av data vi har digitalisert selv med utgangspunkt i ortofoto og kommunale FKB-data.

M15eksempelVi har følgende byer i M15:

  • Trondheim, Stjørdal, Malvik og tettsteder i Trondheimsregionen
  • Bergen og omegn (ikke ferdig bearbeidet)
  • Hele Nord-Jæren med Stavavanger, Sandnes og tettsteder omkring
  • Hamar med Ottestad, Ilseng og annen tettbebyggelse i Hamar kommune.
  • Narvik og tettsteder i Narvik kommune.
  • Molde og tettsteder i Molde kommunen
  • Bodø og tettsteder i Bodø kommune
  • Ålesud med Spjelkavik, Valderøy og Langesund.