M35 - (Terraspace)

N50 eksempelM35 er det landsdekkende datasett basert på russiske data distribuert av russiske Terraspace. Datasettet tilsvarer N50, men er noe mer generalisert, da det er optimalisert for målestokk 1:100.000.

Det opprinnelige kartverket stammer fra 1970-tallet, men ved hjelp av VBASE, GAB, N50 og andre kilder, oppdaterer vi dataene til dagens situasjon.

Grunnet rettighetsforholdene for kartverkets data, vil M35 allikevel fremstå som et lang rimeligere alternativ enn N50. Dertil har M35 10m høydekurver på Østlandet, store deler av Sørlandet og i Finnmark.

Derimot, er du en offentlig instans og allerede har tilgang (disposisjonsrett) til N50 gjennom Norge Digitalt, vil N50 forstatt være det beste alternativet.