Fargebruk

Generelt innenfor grafisk formgiving gjelder det å bruke lyse farger på store flater og kraftige farger på mindre detaljer. På denne måten økes kontrasten mellom bakgrunn og detaljer, og kartet blir mer leselig. Særlig er vi opptatt av at kart skal kunne være leselig også i dårlig lys. Du kan tenke deg selv at du skal finne frem til en adresse i en by og skal prøve å lese kartet i gatelys og det du måtte ha av kupélys i bilen.

Dette gir igjen en utfordring for gatekart. På den ene siden ønsker du å få frem vegnettet tydelig og vil gjerne bruke en relativt kraftig farge på vegkontur, men på den annen side vil en for kraftig vannkontur komme i konflikt med vegnavnene som blir vanskelig å lese.

Vi er også opptatt av at kartene skal være leselig også for fargeblinde. Dersom man f.eks. bruker en for kraftig skogfarge kombinert med røde symboler, vil symbolene lett bli usynlige. Generelt vil lyse bakgrunnsfarger og kraftige farger på detaljer gjøre ting mer lesbart også for fargeblinde.

Vi synes også det er viktig å binde elementer i kartet sammen med fargekoding. Særlig gjelder dette forholdet mellom tekst og symboler. F.eks, dersom det er brukt fiolette turistsymboler i kartet, er det naturlig at teksten som hører til disse symbolene også er fiolette. Dette gir brukerne en umiddelbar assosiasjon mellom tekst og symbol.