Generalisering

Den franske forfatteren og flykonstruktøren Antoin de Saint Exupéry skrev en gang om å konstruere fly:

Perfection is achieved not when there is nothing more to add, but rather when there is nothing more to take away.

Dette er et utsagn vi mener også gjelder innen kartografien. Kan du fjerne temaer eller detaljer som ikke bidrar til kartets formål, så vil du bedre kartets lesbarhet, og kartets budskap kommer tydeligere frem.

Også Eduard Imhof, den kjente sveitsiske kartografen har sagt noe om dette:

A map with few well chosen features will give a much better map than a map cluttered with many insignificant features

Vi ser ofte at mange ukritisk tar med alle data i et datasett, uten tanke på lesbarheten. Vi ser også ofte att oppdragsgivere vil ha med mest mulig i kartet: jo flere detaljer, jo bedre; særlig når det gjelder tekst. Dette må selvsagt sees i sammenheng med kartets formål. Det har ingen hensikt å ta med navn på en ekstra haug inne på vidda, dersom kartet skal brukes til å kjøre bil etter. Resultatet kan i verste fall bli at kartet blir overlesset og at kartets hovedbudskap forsvinner i uvesentlige detaljer.