Papir og Fals

Til kart som skal brukes ute i felten som turkart, anbefaler vi Pretex. Pretex er et vann- og rivebestandig papir som tåler det meste. I forhold til andre papirkvaliteter brukt i kart, er Pretex dyrere, men vi mener prisen er vel verdt investeringen.

For andre typer kart, anbefaler vi G-print. G-print tåler noe falsing, og er en rimelig papirkvalitet.

Vi søker å utnytte tilgjengelig papirformater maksimalt. Blir kartet for stort, blir det også vanskelig å håndtere for brukeren. Vi anbefaler derfor et maksimums format på 70x100cm på kart. Det er ikke mange trykkerier som har trykkemaskiner som er større enn dette.

Når det gjelder falsing, er vi opptatt av at kartene falses (brettes) på en slik måte at det er lett for brukeren og brette kartet tilbake igjen, når det først er brettet helt ut. Vi er også opptatt av å kunne false kartet slik at brukeren slipper å brette ut hele kartet for å finne frem til et bestemt punkt.