Kartografisk realisme

Realismen er en gren innen kunst og litteratur hvor fokus var på å gjengi verden på en en mest mulig realistisk måte. I eMap har vi de siste årene latt oss inspirere av det siste innen moderne kartografi og utviklet vårt kartografiske uttrykk i retnining av en mer virkelighetstro gjengivelse av terrenget.

Av de vikigste elementene for en mer realistisk kartografi kan nevnes:

  • Bruk av naturtro farger, dog med en tilpasning for å gjøre annen informasjon lesbar.
  • Erstatte høydekurver med relieff. Emmulere sollys i relieffet.
  • Unngå konturlinjer, og unødvendige streker (det tradisjonelle myrrasteret kan fort ødelegge et ellers godt kart).
  • Unngå store ensfargede flater.
  • Rastrering av vannsystem og fjerning av vannkontur.
  • Benytte 3D tekstur på flere temaer.

Konsekvensen av dette er vi legger om kartproduksjonen med nye produksjonsmetoder og tilhørende verktøy.

Se også vårt demonstrasjonskart [5MB jpeg], eller vår artikkel om emnet presentert på GeoForum-konferansen i 2009.