Tekst og symboler

Det er viktig at brukeren umiddelbart oppfatter sammenhengen mellom tekst og tilhørende elementer i kartet. Skal du ha med et gårdsnavn, er det viktig at også gården er med på kartet. Det er mange måter å hjelpe brukeren å tolke tekst og dens betydning i kartet. Tradisjonelt har all tekst vært presentert med svart farge i kartet, mens tekst knyttet til vanntema er presentert med blå farge. Står en tekst imidlertid til et farget symbol, er det naturlig at teksten har samme farge som symbolet for å understreke samhørigheten mellom tekst og symbol.

Vi er også opptatt at flest mulig symboler skal ha en tekstlig forklaring i kartet. Det øker verdien av kartet når et generelt severdighetssymbol også får en tekst som forklarer brukeren hva severdigheten er, f.eks. et museum.

Når det gjelder skriveform på stedsnavn så er dette regulert gjennom lov om stedsnavn. Det er i dag kommunene sammen med Statens Kartverk og lokale navnekonsulenter som vedtar skriveform på stedsnavn. På grunn av en del uheldige situasjonenene som har oppstått, har denne loven vært gjennom noen revisjoner de siste årene, og målet er i dag at man i større grad skal ta hensyn til den "lokale nedarvede uttalen" enn tidligere ved valg av skriveform. Skal du gi ut kart på vegne av en offentlig instans, plikter du å bruke godkjente skriveformer på stedsnavn.

Dessverre er det mange stedsnavn som henger igjen fra tidligere som ikke har har blitt justert etter disse endringene. Det har uansett vist seg at redaksjon av stedsnavn i kart vi produserer på oppdrag opptar en uforholdsvis stor del av oppmerksomheten på korrektur- og manusarbeidet; mens en ny veg eller et nytt boligfelt gjerne blir uteglemt.