De ti kartografiske bud

Jan Terje Bjørke, mangeårig professor ved NTH/NTNU og UIB, har summert opp noen retningslinjer for god kartografi i de 10 kartografiske bud:

  1. Du må alltid sørge for at kartet får en logisk forbindelse mellom informasjonsvariabel og visuell variabel.
  2. Du må aldri fylle opp kartet med selvfølgeligheter og trivialiteter.
  3. Du må aldri overfylle kartet med informasjon. Du skal i stedet lage flere kart.
  4. Du skal utheve viktig informasjon.
  5. Du skal ta i betraktning brukerens forhåndskunnskaper og hva brukeren ønsker å vite noe om.
  6. Du skal frykte lesekartene (kart med et persesjonsnivå på element-gruppenivå).
  7. Du skal ære de sebare kart (kart med globalt et persepsjonsnivå).
  8. Du skal elske kommuniserbare kart (kart som er lette å huske og som formidler resultater av din geografiske analyse).
  9. Du må ikke begjære de unyttige kart.
  10. Du må huske at en datamaskin aldri kan tenke eller bli stilt til ansvar for sine handlinger. Du er alltid ansvarlig for de kartografiske produkter som blir laget på ditt datasystem.