Kartografisk verktøy

I utgangspunktet står vi overfor tre valg når det gjelder bruk av verktøy:

  • Grafiske verktøy som Freehand, Corel Draw, eller Illustrator
  • Rimelige eller gratis kartografiske programmer som Ocad, GRASS, eller Landserf.
  • Fullblods kommersielle GIS som Geomedia, ArcGIS eller Manifold.

Generelt har et fullblods GIS den beste funksjonaliteten med hensyn på å analysere, prosessere og forberede data for kartografisk presentasjon. De tilbyr også en del nyttige funksjoner mhp. automatisk tekstplassering, og en del andre spesielle kartfunksjoner, som f.eks. utsparing av linjetema rundt tekst og symboler. Bakdelen med disse systemene er at de er seine å jobbe med og er dyre i innkjøp, særlig hvis du skal ha avanserte kartografiske funksjoner på kjøpet.

Fordelen med grafiske verktøy er at de på mange måter ligger et hestehode foran GIS-programmene når det gjelder grafiske funksjoner. I Illustrator, f.eks. finnes det 16 forskjellige varianter av gjennomsiktighet (Photoshop har 24), men per i dag har ArcView og GeoMedia kun én. Selv om GIS-verktøyene kommer etter, så har de grafiske verktøyene alltid ligget et lite stykke foran.

De grafiske verktøyene gir deg generelt bedre grafisk kontroll og produserer også filer som er bedre egnet til trykk. Og siden grafiske bransje sitter på de samme grafiske verktøyene, er veien til trykk svært enkel. GeoMedia, for eksempel, har ikke engang CMYK-farger, noe som er en absolutt nødvendighet skal du få god kvalitet til trykk.

Men fremfor alt er de grafiske verktøyene mye raskere å arbeide med enn det GIS er. Bare det å justere og tilpasse et enkelt tekstobjekt tar mange ganger så lang tid i ArcView som i Illustrator. Du kan selv tenke på tidsforbruket når du skal gå over plasseringen av 1000 stedsnavn.

Mange kartografer internasjonalt forbereder data i et GIS, for så å overføres til et grafisk verktøy for finpuss og ferdigstilling. Vi i eMap har utviklet vår egen programvarefamile, VisualMap, som brukes i ulike deler av produksjonen, fremfor alt i overgangen mellom geodata og grafiske data.

Vårt mål er at våre kunder skal få så gode kart som mulig, til så lav pris som mulig. Det er derfor viktig at vi har rimelige verktøy som er effektive å arbeide med, og hvor vi kan utnytte de grafiske funksjonene for å oppnå det resultatet vi ønsker.