Demonstrasjonskart

For å vise frem eksempler på ulike typer kart og kartografisk uttrykk, har vi laget noen kartdemonstrasjoner i høy oppløsning. Disse kartene har vi lagt ut for at du skal få et inntrykk av hva vi kan lage, og for å gi deg litt inspirasjon til hva slags typer kart du selv kunne tenke deg å få laget:

Vi gjør opperksom på at disse kartene kun er laget for å demonstrere kartdesignet; innholdet i kartene trenger derfor ikke være korrekt. Det er forbudt å videreformidle eller publisere disse kartene i noen form.

Gaustatoppen Gaustatoppen - et kart i målestokk 1:50 000 som viser høydekurver og fjellskravur. NY!
Jotunheimen Jotunheimen - et kart i målestokk 1:100.000 som viser hvordan fjellskravur kan implementeres i norske kart.
Jostedalsbreen nasjonalpark [5MB jpeg] – et kart i målestokk ca 1:300.000, som viser nasjonalparken og relevante tilbud i parkens omegn.
Mount Rainier [3,5MB jpeg] - et kart i målstokk 1:100 000 over Mount Rainier i Washingen state, USA. Kartet er basert på gratis tilgjengelig amerikanske data.
Dovrefjell, Trollheimen og Fjordruta [1,4MB jpeg] - et oversiktskart over DNT sine turruter i de nevne fjellområder.
Snota [5,3MB jpeg] - et kart i målestokk 1:50 000 hvor vi har eksperimentert med steinur, stup og bart fjell i kartet.